Õpilase IT praktika iseloomustus

Tallinna Ärikool
28.01.2020
Jaanus Suusk iseloomustus

Praktikant Jaanus Suusk omandas praktilisi kogemusi firmas Veebitreialid OÜ

Praktika jooksul tuvus Jaanus Suusk ettevõtte Veebitreialid OÜ struktuuriga. Tööülesanded: #TOOYLESANDED.

Jaanus on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Jaanus on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Jaanus Suusk suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Jaanus Suusk võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Jaanus on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>