Parim IT firma profiil

Midagi nii ehad pole ammu lugenud kui Tallinna IT Kooli IT talitus firma profiil
     - Kui IT inspireerib

Tallinna IT Kooli IT talitus on alates 1997. aastast Eesti turul tegutsev infotehnoloogia harisdusasutuses firma.

Meie laia tooteportfelli olulisemateks strateegilisteks valdkondadeks on kvaliteetse IT teenus pakkumine, lisaks nendele veel ka konsultatsiooniteenus, infrastruktuurialased riistvaralahendused ja palju muud infotehnoloogia harisdusasutuses valdkonnaga seonduvat. Tallinna IT Kooli IT talitus pakub konsultatsioone ettevõtete juhtidele ja spetsialistidele ettevõtte infosüsteemide rajamisel ja arendamisel ning kasutatavate infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel. Tallinna IT Kooli IT talitus on loodud aitamaks ettevõtetel efektiivselt areneda.

Meie firmas väärtustatakse kõige kõrgemalt kliente ja personali. Me kliendisõbralik teenindus on iseenesestmõistetav. Meie sihtgrupiks on keskmised ning väiksemad riigi- ja eraettevõtted.

Tallinna IT Kooli IT talitus meeskond koosneb inimestest, kelle jaoks arvutid ei ole lihtsalt töö. Firmas on suurte kogemustega erialaspetsialistid. Meie jaoks on väga tähtis töötajate kõrge pühendumus, mis tagab parimad töötulemused.

Paljudele on tuttav olukord koosolekul, kus nenditakse halbu tulemusi ja otsitakse selle parendamiseks väljapääse, mis ei eelda suuri investeeringuid. Sisuliselt tähendab see olemasolevate ressursside efektiivsemat ümberjaotamist. Üheks võimaluseks on keskenduda firma põhitegevusele ja anda sellega mitte seotud toimingud teenuseosutajate kätte. Oma praktikas oleme koostööd teinud väga erinevate klientidega – väikefirmadest rahvusvaheliste ettevõteteni. Tagame oma klientidele kõrge kvaliteediga teenuse ning loome tugeva, usaldusväärse ning toimiva partnerlussideme.

Meie missiooniks on pakkuda ja teostada lahendusi, mis aitavad klientidel senisest edukamalt tegutseda, suurendades seeläbi klientide tegevuse efektiivsust. Tallinna IT Kooli IT talitus eesmärk on olla organisatsioonide ja ettevõtete partneriks, pakkudes ettevõtte eesmärke teenivaid efektiivseid infotehnoloogilisi ja töökorraldusega seotud lahendusi.

Kui probleemid on teile kui tellijale veel endalegi segasevõitu, kohtuge kindlasti meiega enne lõpliku valiku tegemist.

Leave a comment

Firma profiil

Quickly and With Style OÜ firma profiil
     - Keep IT simple

Quickly and With Style OÜ on Eesti erakapitalil põhinev ning infotehnoloogia alal tegutsev firma, kelle peamisteks tegevussuundadeks on kodulehekülgede tegemine, IT alane koolitus ja IT tugiisiku teenus.

Quickly and With Style OÜ pakub konsultatsioone ettevõtete juhtidele ja spetsialistidele ettevõtte infosüsteemide rajamisel ja arendamisel ning kasutatavate infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel. Meie tegevus hõlmab erinevate Internetilahenduste loomist, milles on rõhk asetatud personaalsele klienditeenindusele, uudsetele ja originaalsetele lahendustele, mida kõike saadab professionaalne teostus. Terviklahenduste loomisel eelistame vabavaralisi platvorme.

Me kliendisõbralik teenindus on iseenesestmõistetav. Quickly and With Style OÜ vahendab oma klientidele eelkõige usaldust ning rahulolu, Quickly and With Style OÜ on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Quickly and With Style OÜ meeskond soovib omalt poolt aidata kaasa kogu riigi internetiarengule ja üldisele interneti aktiivsuse tõusule. Oleme kindel IT partner, kes suudab erinevate probleemide lahendamisel kaasata vastava eriala eksperte. Meie meeskond on Interneti ja kõige sellega seonduvaga kokku puutunud alates 2000. aastast.

Meie lahendustest suur osa baseerub sellistel maailmas laialdaselt tunnustatud platvormidel nagu HTTP-server Apache, operatsioonisüsteem Linux, rakendusserver Zope programmeerimiskeel Python ja andmebaasimootor PostgreSQL. Tegutseme kaugeleulatuvat perspektiivi omades ning kliendi rahulolu ja muude huvipoolte nõuetega arvestades. Tegutseme mudeli 1+1+1=3 alusel.

Quickly and With Style OÜ missiooniks on aidata kaasa kliendi äritegevuse tõhustamisele ja ressursside säästmisele, rakendades oskuslikult IT alaseid teadmisi ja kogemusi. Quickly and With Style OÜ eesmärgiks on kindlustada, et ettevõtte tooted ja teenindus vastaksid kliendi ootustele ning et kokkulepetest peetakse kinni.

Ehk saame aidata ka Teie ettevõtte tegevust efektiivsemaks muuta?

Leave a comment

Firma profiil

Magic Ltd. firma profiil
     - Me teeme

Magic Ltd. on omandanud kogemusi alates 2005. aastast magic.ee internetipood, mängukaartide ostmine ja müümine internetis turul.

Me ei ole IT firma kes müüb karbitarkvara. Loodavate süsteemide puhul peame oluliseks paindlikkust ja liidestatavust teiste süsteemidega. Terviklahenduste loomisel eelistame vabavaralisi platvorme.

Kliendi vajadusi põhjalikult uurides aitame organisatsioonil tungida internetti ning rakendada kogu kiiresti areneva internetikeskkonna organisatsioonile kasulikult tööle. Meil on klientidele tasuta telefonitugi E-R 9:00-18:00. Magic Ltd. on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Meil on madal tööjõu voolavus ja töötajate keskmine tööstaaz on viis aastat. Meie oskustöölised annavad teenusele garantii ja pakuvad tehnilist tuge muudud tark- ja riistvarale. Firma sisemine struktuur ja tööpõhimõtted on kasutusele võetud vastavalt rahvusvahelisele organisatsiooni-käitumise teooriale ning kõik suhted baseeruvad vastastikusel usaldusel.

Meie lahendustest suur osa baseerub sellistel maailmas laialdaselt tunnustatud platvormidel nagu HTTP-server Apache, operatsioonisüsteem Linux, rakendusserver Zope programmeerimiskeel Python ja andmebaasimootor PostgreSQL. Kuna peame oluliseks teenuste kvaliteeti, ei ole firma ennast soovitud tasemel spetsialistide piiratud ressurssi tõttu avalikult reklaaminud ja tööd on peamiselt saadud soovituste kaudu. Loodetavasti leiate antud leheküljelt vastuseid oma küsimustele meie ja meie teenuste kohta.

Magic Ltd. missiooniks on luua äriväärtust organisatsioonidele, kasutades selleks IT võimalusi. Tulevikuvisioon: kohalikul turul võita oluline turuosa ettevõtte jaoks olulistes turusegmentides.

Meie spetsialistid on igal ajal Teile abiks IT alaste valikute tegemisel ning õigete ja põhjendatud otsuste vastuvõtmisel.

Leave a comment

Firma profiil

Midagi nii ehad pole ammu lugenud kui Magic Ltd. firma profiil
     - Pühendunud meeskond – Fokuseeritud lähenemine – Tabame jooksult

Magic Ltd. on asutatud 2005. aasta alguses ning me tegeleme mitmesuguste asjadega: meelelahutus. Põhilisteks märksõnadeks oleksid magic.ee internetipood, mängukaartide ostmine ja müümine internetis.

Lühikese ülevaatena esitame meie firma peamised oskused, mida professionaaselt magic.ee internetipood, mängukaartide ostmine ja müümine internetis tööga tegeledes peab silmas pidama:
Inimlikud väärtused
Suhtlemisoskus
Ausus
Kiire reageerimisoskus ja otsusekindlus
Enesekindlus
Arenemisvõime
Iseseisvus Meie ülesanne on teha teie arvutisüsteemid võimalikult töökindlaks ja silmapaistmatuks – et teie saaksite keskenduda oma põhitegevusele. Meie pakutavad lahendused hõlmavad kompleksseid tarkvarasüsteeme, mis toetavad tootjate põhitegevust.

Iga kliendisuhte eest vastutab konkreetne projektijuht, kes koordineerib kogu tööd alates ülesande püstitusest kuni konkreetsete lahenduste tähtajalise valmimiseni. Magic Ltd. muudab informatsiooni ärieduks! Magic Ltd. on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Oleme kindel IT partner, kes suudab erinevate probleemide lahendamisel kaasata vastava eriala eksperte. Personali hulka kuulub ka vilunud programmeerijaid. Magic Ltd. firmas töötavad ainult oma ala spetsialistid, kes on aastatepikkuse kogemusega võimelised lahendama isegi võimatuna näivaid ülesandeid.

Tänapäeval on iga äriettevõtte ning riigi- ja omavalitsusasutuse eesmärgiks keskendumine oma põhitegevusele. See on aja märk – pole mõtet tegelda põhitegevust toetavate tegevuste arendamise, hoolduse ja haldamise organiseerimisega igas firmas omaette, vaid sellised toetavad tegevused tuleks tellida vastava ala ekspertidelt. Professionaalsus – meie kliendid saavad tervikliku ja innovaatiliste lahenduse. On selge, et meie klientidel ei ole vajadust kõigi pakutavate teenuste järele korraga, küll aga on erinevatel etappidel vajalik erinevate teenuste komplekslahendusi.

Meie missiooniks on pakkuda IT lahendusi, millega töötamine on lisaks mugavusele ja lihtsusele ka meie klientidele eluliselt vajalik ja nende äri eduks. Magic Ltd. visioon on saada oma põhilistes tegevusalades rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtteks.

Infotehnoloogia täishoolduse sisseostmine säästab ettevõtte kulusid ja aitab keskenduda põhitegevusele.

Leave a comment