Õpilase IT praktika iseloomustus

Kuna olen poole kohaga ka õpetaja siis meil kirjutati täna õpilase kohta iseloomustus:

Tallinna Kõrgem IT tehnikum
02.08.2020
Erki Saabas iseloomustus

Õpilane Erki Saabas koolist Tallinna Kõrgem IT tehnikum, erialalt Tarkvara Arendus sooritas praktika asutuses Elion ajavahemikul 1.01.2009 a. kuni 2.06.2009 a.. Praktika eesmärgiks oli koolis omandatud teoreetiliste teadmiste kinnitamine läbi praktika. Õpilane asus ametikohale nimetusega helpdeski klienditoe spetsialisti töö.

Erki lahendab igapäevaselt klientide telekommunikatsiooni- ja andmeside probleeme ning nõustab neid arvuti riist- ja tarkvara vallas.

Kolleegina on Erki abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud.

Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Elion töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Erki on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>