Õpilase IT praktika iseloomustus

Tallinna Ärikool
02.08.2020
Jaanus Suusk iseloomustus

Kooli Tallinna Ärikool eriala Tarkvara Arendus õppur Jaanus Suusk oli praktikal firmas Veebitreialid OÜ 1 jan 2009 a. kuni 25 mai 2009 a..

Praktikandil oli võimalik tutvuda Veebitreialid OÜ infosüsteemiga. kehtivate eeskirjadega ning abiks olla kasutajatoe igapäevases töös.

Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Jaanus õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Oma ülesannetega sai Jaanus väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule. Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Veebitreialid OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>