Parim IT firma profiil

Midagi nii ehad pole ammu lugenud kui

Tallinna IT Kooli IT talitus firma profiil
     - oleme pühendunud

Tallinna IT Kooli IT talitus sündis 1997. aastal.

Tallinna IT Kooli IT talitus pakub erinevaid IT alaseid teenuseid alates arvuti tolmust puhastamisest kuni serverite häälestamiseni.
Meie firma tegevused ei piirdu ainult Eestiga – me saame tellimusi ja teeme koostööd välisfirmadega ja nende osakondadega. Tallinna IT Kooli IT talitus on kogenud ja kiirelt arenev firma, mis on tegev uue meedia ja Interneti valdkonnas.

Tallinna IT Kooli IT talitus väärtustab sõbralikku ja professionaalset klienditeenindust, sihikindlust ja vastutusjulgust otsuste tegemisel ning avatust nii firma sees kui partnerite ja klientidega suhtlemisel. Me töötame selle nimel, et kindlustada laitmatu klienditeenindus, suurendades nii kvaliteeti kui teenuste mitmekesisust läbi arengu ja uute ideede. Oleme tõestanud oma kompetentsust mitmete Eesti suuremate ettevõtete andmebaaside, veebilahenduste ja integreeritud infosüsteemide arendamisel.

Firmale on väga oluline oma töötajate töö kvaliteet ja seetõttu püüame valida töötajaid, kellel on juba kogemus. Meie meeskond on valdavalt infotehnoloogilise või majandusliku kõrgharidusega või on vastavat kõrgharidust omandamas. Tallinna IT Kooli IT talitus keskendub oma töötajate osas eelkõige headele projektijuhtidele, kes suudavad selgitada välja kliendi probleemi ning hiljem ka konkreetseid lahendusi arusaadavas keeles kliendile selgitada, olles selliselt usaldusväärseks IT partneriks.

Meie roll on tagada oma klientidele, et nende poolt tellitavad rakendused teeksid seda, mis nõutud ning et arenduses oleks arvestatud kõikide aspektidega. Meie töö tulemusena sünnivad infosüsteemid, mis on töökindlamad, paremini kasutatavad ning käivad kaasas klientide äri arenguga. Nii nagu on kordumatu iga inimene, nii on ka iga organisatsioon ainulaadne. Töötame väikestes ja paindlikes tiimides.

Tallinna IT Kooli IT talitus missiooniks on aidata kaasa kliendi äritegevuse tõhustamisele ja ressursside säästmisele, rakendades oskuslikult IT alaseid teadmisi ja kogemusi. VISIOON – Efektiivne ettevõte. Efektiivne ettevõte kasutab optimaalselt infotehnoloogia vahendeid eesmärgiga luua tõhusalt toimiv organisatsioon ja teha objektiivsel informatsioonil põhinevaid otsuseid.

Tahame pakkuda oma tegevusvaldkonnas kõige kvaliteetsemaid tooteid/teenuseid ettevõtte stabiilse ja järjekindla arengu tagamise kaudu, et rahuldada tellijate, oma töötajate ja firmaomanike huve.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>