Iseloomustus mu hea sõbra kohta

Meeldiv iseloomustus – Tallinna Kool
14.07.2019
Mart Õllelaar iseloomustus

Praktikant Mart Õllelaar omandas praktilisi kogemusi firmas Tallinna Linnavalitsus

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Mart õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Õpilane Mart Õllelaar on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Töötajatega suhtemisel oli Mart viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Mart teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi – on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Mart on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Taadu Kinnu

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>